بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان ها

بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان هامولفین: دکتر علی رضائیان و دکتر علی محمد احمدوند و روح الله تولّایی  موضوع: مدیریت دانشسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۰وضعیت: تمام متنمنبع: دوماهنامه علمی-ترویجی “توسعه انسانی پلیس”، شماره ۲۷تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com    چکیده: در مطالعات مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش […]

ادامه مطلب

بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی شرکت سایپا)

بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی شرکت سایپا)مولفین: دکتر منصوره علیقلی، سعید عسکری ماسوله، نیما سعیدی و سعیده زنده باد (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز)موضوع: مدیریت دانشسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲وضعیت: تمام متنمنبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.comتهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت […]

ادامه مطلب

مدیریت سرمایه های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم

مدیریت سرمایه های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوممولفین: نیما سعیدی و سعیده زنده بادموضوع: مدیریت دانش / مدیریت بومیسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲وضعیت: تمام متنمنبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.comتهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.comچکیده: روند نزولی میزان صادرات فرش دستبافت در سال های اخیر […]

ادامه مطلب

ارائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش از جنبه عوامل کلیدی

ارائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش از جنبه عوامل کلیدیمولف: بهاره حمزیی (مهندس صنایع –برنامه ریزی و تحلیل سیستمها)موضوع: مدیریت دانشسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲وضعیت: تمام متنمنبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.comتهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.comچکیده: هدف از این نوشتار مطالعه و بررسی روند پیاده سازی […]

ادامه مطلب

مدیریت دانش مشتری در بازاریابی و مدیریت زنجیره تامین با نگاه داده کاوی

مدیریت دانش مشتری در بازاریابی و مدیریت زنجیره تامین با نگاه داده کاویمولفین: حمیده نقاده (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دانش و علوم تصمیم، دانشگاه علوم اقتصادی تهران(hamide.naghade@ses.ac.ir) و شاهرخ اسدی و دکتر جمال شهرابی موضوع: مدیریت دانشسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲وضعیت: تمام متنمنبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.comتهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی […]

ادامه مطلب

موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی

نوان مقاله: موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتیمولف: حامد خراسانی طرقی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،دانشگاه تهران Hamed_khorasan@yahoo.com)موضوع: مدیریت دانشسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۳وضعیت: تمام متنمنبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com   تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com    چکیده: امروزه دارایی های ذهنی و دانش افراد همپایه سایر دارایی های […]

ادامه مطلب

سازمان های یاددهنده

سازمان های یاددهندهمولفین: محمد شیرغلامی (کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشگاه تهران، shirgholamii@yahoo.com)موضوع: مدیریت دانشسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۳وضعیت: تمام متنمنبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com  چکیده: سازمان یاد دهنده و یادگیرنده در این مقوله که هر فردی یا گروهی باید بطور دائم دانش و […]

ادامه مطلب

ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی

ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانیمولفین: روح اله تولایی، دکتر جهانیار بامداد صوفی، دکتر علی رضائیان و دکتر جمشید صالحی صدقیانیموضوع: مدیریت دانشسال انتشار (میلادی): ۲۰۱۴وضعیت: تمام متنمنبع انتشار: فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن , سال چهارم، شماره۱۰، از صفحه ۵۵  […]

ادامه مطلب

مروری بر عناصر سازنده سیستم های ارزیابی عملکرد تجاری سازی دانش و تحقیقات دانشگاهی در چارچوب مفهومی مدیریت دانش

مروری بر عناصر سازنده سیستم های ارزیابی عملکرد تجاری سازی دانش و تحقیقات دانشگاهی در چارچوب مفهومی مدیریت دانشمولف: علیرضا مرادی، کاندیدای دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران (aalirezam60@yahoo.com)موضوع: مدیریت دانشسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۷وضعیت: تمام متنمنبع: نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشتهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.comچکیده: در اقتصادِ دانش محور، بویژه در صنایع […]

ادامه مطلب

برندسازی وچالش های آن در بازار صادرات ایران

 گردآورنده:علی متاجی مقدمه طبق تعریف انجمن بازاریابی امریکا، مارک، برند‘ یا نمانام،به انگلیسی: Brand) یک نام، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کنندهٔ خدمات یا فروشندهٔ محصولی خاص باشد که به وسیلهٔ آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد. عنوان قانونی برای برند، نشان تجاری است. برند مجموعه گره‌های ذهنی […]

ادامه مطلب