شناخت فرصت ها وتهدیدهای فرهنگی واخلاقی یک فناوری

شناخت  فرصت ها وتهدیدهای فرهنگی واخلاقی یک فناوری یکی از حساسیت‌های فضای مجازی را تهدیدات فرهنگی و اجتماعی است.دنیای مجازی امروزه بسیاری از افراد را مشغول خودکرده است بسیاری در دنیای مجازی به دنبال رشد کسب وکار وهمچنین افزایش اطلاعات هستند اما با وجود محسنات بسیار فناوری های نو ودنیای مجازی تهدید های فراوان فرهنگی،مالی […]

ادامه مطلب

فناوری های نوین

فناوری تعریف بسیار گسترده ای دارد که برخی از این تعاریف در ذیل آورده شده است : فناوری روش به کار بردن امکانات، دستگاه ها و ابزار هاست به طوریکه در حوزه ی خود استقاده آسانتر و مفید تری برای انسان فراهم آورد. فناوری و یا همان تکنولوژی دانش استفاده از مواد اولیه و خام […]

ادامه مطلب

کاربرد فناوری های نوین در زندگی امروز

کاربرد فناوری های نوین در زندگی امروز   در زندگی امروزه انسانها فناوریها  تاثیرات بسیاری گذاشته اند دنیای امروز جهان با ۴۰ سال قبل بسیار فرق کرده است واگر کشوری توانمندیهای دنیای امروز را با چهل سال قبل مقایسه کند اصلا قابل مقایسه نیست همانطوری که توانایی های امروز با چهل سال بعد قابل قیاس […]

ادامه مطلب

بررسی نقاط ضعف وفرصت یک فناوری

بررسی نقاط ضعف  وفرصت یک فناوری(موبایل) در جهان امروز شاهد ظهور بسیاری از فناوری ها در عرصه ها ومولفه های گوناگون زندگی هستیم.تلفن،تلویزیون،ماهواره،فضای مجازی ،نانو و…. گوشه هایی از فناوری های نو در عصر کنونی می باشند .اما هرکدام از این فناوریها به نوبه خود دارای ویژگی های مثبت ومنفی هستند که این ویژگی ها […]

ادامه مطلب

ویروس رایانه ای

فهرست مطالب عنوان……………………………………………………………………………………………..صفحه چكيده…………………………………………………………………………………………………………………..۱ تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………..۱ میزبان ویروس ………………………………………………………………………………………………………۲ عملکرد ویروس ……………………………………………………………………………………………………۳ انواع ویروس‌ها ……………………………………………………………………………………………………..۴ نشانه‌های وجود ویروس………………………………………………………………………………………….۶ مخرب ترین ویروس……………………………………………………………………………………………….۸ آنتی ویروس چیست وچگونه عمل می کند؟…………………………………………………………….۱۲ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۱۷ منابع……………………………………………………………………………………………………………..۱۷ چكيده ویروس، یک نوع از بدافزار است که وقتی اجرا می‌شود، تلاش می‌کند خودش را در یک کد اجرایی دیگر کپی‌کند. وقتی موفق به انجام […]

ادامه مطلب

ويروس هاي رايانه اي

چكيده ویروس، یک نوع از بدافزار است که وقتی اجرا می‌شود، تلاش می‌کند خودش را در یک کد اجرایی دیگر کپی‌کند. وقتی موفق به انجام این کار شد، کد جدید، آلوده نامیده می‌شود. کد آلوده، وقتی اجرا شود، به نوبه‌ی خود کد دیگری را می‌تواند آلوده کند. این عمل تولید مثل یا کپی‌سازی از خود […]

ادامه مطلب

قابليت هاي ارتباط تصويري

مقدمه ارتباطات فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط همسان بودن معانی بین آنها است.ارتباطات فرایندی ست که در آن معنا بین موجودات زنده تعریف و به اشتراک گذاشته می شود. ارتباط به یک فرستنده، پیام و گیرنده درنظرگرفته شده نیازدارد، هرچند گیرنده نیاز ندارد حضور داشته باشد یا از منظورفرستنده برای برقراری […]

ادامه مطلب

با کمک هنر آموز یا دبیران خود ضمن مقایسه فناوری های جدید آموزشی با فناو وریهای قدیمی تر مشخص کنید این فناوری های جدیدکدامیک پیشرفت در وسایل(سخت) وکدامیک پیشرفت در روش ها(نرم) بوده است.

با کمک هنر آموز یا دبیران خود ضمن مقایسه فناوری  های جدید آموزشی با فناو وریهای قدیمی تر مشخص کنید این فناوری های جدیدکدامیک پیشرفت در وسایل(سخت) وکدامیک پیشرفت در روش ها(نرم) بوده است. برخلاف فناوری های قدیم فناوری های نو چه در حیطه سخت ونرم  به کمک آموزش آمده اند. از فناوری های نو […]

ادامه مطلب