آفات ايمان

آفات ايمان رای مصون ماندن ایمان باید میکروبهایی که ایمان را تهدید می کنند بشناسیم و آنها را از وجودمان پاک کنیم. تا این میکروبها را نشناخته ایم رهایی یافتن از شرّ آن نیز غیرممکن است. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام این میکروبها را اینگونه معرفی می نماید: آگاه باشید ریاکاری و تظاهر هر […]

ادامه مطلب

نامه علی به مالک

به نام خداوند بخشاینده مهربان ‌این فرمانی است از بنده خدا، علی امیر المؤمنین، به مالک بن حارث اشترنخعی در پیمانی که با او می‌نهد، هنگامی که او را فرمانروایی مصر داد تا خراج آنجا را گرد آورد و با دشمنانش پیکار کند و کار مردمش را به صلاح آورد و شهرهایش را آباد سازد.او […]

ادامه مطلب

فطرت

تعريف واژة فطرت كلمة فطرت از جمله مفاهيمي است كه براي اولين بار قرآن آن را در مورد انسان به كار برده است. فطرت از ريشة «فَطَرَ» در لغت هم به معناي شكافتن است،(زبيدي، محمد مرتضي، تاج العروس، ج ۱۳، ص ۳۲۵) و هم به معناي خلق و ايجاد و ابداع است(مفردات راغب، ص ۳۹۶) […]

ادامه مطلب

مكروه

مكروه: مکروه در لغت به معنای ناپسند، ناخوشایند و ناگوار است و در اصطلاح فقه اسلام، عملی است که ترک آن مطلوب است و پاداش دارد ولی انجامش عذاب ندارد. مانند: ۱-پوشیدن لباس سیاه در نماز ۲-در حال سيري غذا خوردن. دوم: پرخوردن و در خبر است ۳-نگاه كردن به صورت ديگران درموقع غذا خوردن. […]

ادامه مطلب

موسيقي در اسلام

تعریف موسیقی: موسیقی عبارت از اصوات و آهنگ‌هایی است كه انسان را در عالمی كه برای وی قابل توصیف نیست سیر می‌دهد، و چنان بر اعصاب آدمی مسلط می‌شود كه گاهی می‌گریاند و گاهی می‌خنداند، گاهی اعضا و جوارح انسان را بدون اختیار به حركت در می‌آورد و زمانی تهییج عشق و شهوت می‌كند و […]

ادامه مطلب

نقش روحانيون در انقلاب

نقش روحانيون در انقلاب چكيده درجوامع مختلف نهادهاي گوناگوني در جامعه پذيركردن افراد ايفاي نقش كرده اند در ايران نيز نهاد روحانيت مهمترين نهادي است كه در اين راستا محور فعاليت است نهاد مذهب وبه تبع آن علما از گذشته هاي دور در ايران نقش ويژه اي را ايفا كردند تا جايي كه به اعتقاد […]

ادامه مطلب

نماز

مقدمه مفهومی که امروز از کلمه «نماز» در زبان فارسی و «صلوة» در زبان عربی می فهمیم، همین فریضه معلوم و معین است که با ارکان خاصه و مقدمات و مقارنات و شکل و هیات معین به قصد قربت پروردگار، أدا می شود، که اول آن تکبیرة الاحرام و آخر آن سلام است, که یک اصطلاح شرعی […]

ادامه مطلب

انسان در قرآن

چکیده بنا بر آیات قرآن کریم، انسان موجودی است دوبعدی. از یک سو ریشه در خاک دارد که همان جنبه مادی اوست و از سوی دیگر رو به بارگاه اعلی و ربوبی دارد که جنبه باطنی یا بُعد معنوی انسان است یا به بیان دیگر، بُعد ملکوتی آدمی. میان این دو جنبه وجودی انسان هماره […]

ادامه مطلب

چگونگی ورود اسلام به ایران

چگونگی ورود اسلام به ایران چکیده   پژوهش درباره چگونگی و چرایی ورود مسلمانان به ایران و گسترش نسبتا سریع دین اسلام در این سرزمین در قرون اولیه هجری، از جمله مباحثی است که هنوز مورد توجه پژوهشگران می باشد.ایران یکی از امپراطوری های بزرگ قریم بوده است که در جنگ قادسیه  از اعراب شکست […]

ادامه مطلب

روش،هدف،فایده فلسفه

چکیده فلسفه علمی است که تاریخ آن به دیرینه گی حیات بشری است.در فلسفه سعی شده است با تکیه بر منطق وعقل تفسیری برای علل وقوع حوادث وبرهان ها ارائه گردد. تعریف دقیقی برای این علم نمی توان متصور بود اما می توان گفت که اساس آن بر منطق وخرد است.این علم که جزئی از […]

ادامه مطلب