خیررودکنار

خیررودکنار نام بلوکی از بلوکات ناحیه  تنکابن در مازندران . عده قرای آن 17 و مساحت آن نیم فرسخ ، مرکز آن خیررودکنار. جمعیت تقریباً 3000نفر می باشد . (یادداشت مولف ). و رجوع به خیررود کنار شود. خیررودکناریکی از کهن ترین روستاهای مرکزی نوشهر می باشدکه دارای قدمتی سیاسی وتاریخی می باشد.این دهستان همواره […]

ادامه مطلب