قانون اساسی کانادا

قانون اساسی کانادا قانون اساسی 1867 تصویب‌نامه 30 و 31 مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل 3(بریتانیای کبیر) (به ضمیمة اصلاحات) قانون مربوط به اتحادیه و دولت کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین موضوعات مربوط به آنها. [29 مارس 1867] ‎‎نظر به اینکه ایلات کانادا، نوواسکاتیا و نیوبرونزویک، به منظور ایجاد حاکمیت قدرتی واحد تحت حمایت دولت […]

ادامه مطلب

قانون‏ اساسي‏ آلمان

قانون‏ اساسي‏ آلمان‏ به فارسی قانون‏ اساسي‏ آلمان‏ 1 – حيثيت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‏ باشد رعايت‏ و حمايت‏ از آن‏ بر عهده‏ هيات‏ حاكمه‏ است‏. 2 – بنابر اين‏ ملت‏ آلمان‏ مصونيت‏ از تجاوز و غير قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انساني‏ را بنياد هر جامعه‏ بشري‏ و صلح‏ و عدالت‏ در جهان‏ مي‏ […]

ادامه مطلب

قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏

قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏ (متن فارسی) جمهوري‏ فرانسه‏ و ملتهاي‏ سرزمينهاي‏ ماورا بحار با برخورداري‏ از آزادي‏ كامل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشكيل‏ يك‏ اتحاديه‏ بر اساس‏ برابري‏ و همبستگي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد. اصل‏۱ فرانسه‏ يك‏ جمهوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏، غير مذهبي‏، دمكراتيك‏ و اجتماعي‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابري‏ در مقابل‏ […]

ادامه مطلب

قانون‏ اساسی‏ فنلاند

قانون‏ اساسی‏ فنلاند اصل‏1 جمهوری‏ فنلاند کشوری‏ مستقل‏ است‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ آن‏ بر اساس‏ شکل‏ کنونی‏ حکومت‏ و سایر قوانین‏ وضع گردیده‏ است‏. اصل‏2 حاکمیت‏ مطلق‏، ا ز آن‏ مردم‏ است‏ که‏ آن‏ را از طریق‏ نمایندگان‏ منتخب‏ خویش‏ در پارلمان‏ اعمال‏ می‏ نمایند. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ پارلمان‏ و در رابطه‏ با […]

ادامه مطلب

قانون اساسی اسپانیا ( به فارسی )

قانون اساسی اسپانیا ( به فارسی ) اصل‏1      1 – اسپانیا کشوری‏ اجتماعی‏ و دموکراتیک‏ مبتنی‏ بر قانون‏ میباشد که‏ برای‏ حفظ ارزشهای‏ والای‏ نظام‏ حقوقی‏ خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری‏ و پلورالیسم‏ سیاسی‏ را ترویج‏ می‏ نماید. 2 – حاکمیت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانیا می‏ باشد و قوای‏ کشور از ملت‏ سرچشمه‏ می‏ گیرند. 3 […]

ادامه مطلب

قانون اساسی ایتالیا

اصل‏1 ایتالیا جمهوری‏ دموکراتیک‏ و مبتنی‏ بر کار است‏. حاکمیت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ می‏ باشد که‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ اعمال‏ می‏ گردد. اصل‏2 جمهوری‏، حقوق‏ تخلف‏ ناپذیر بشر را چه‏ از حیث‏ فردی‏ و چه‏ در تشکلات‏ جمعی‏ که‏ شخصیت‏ فرد در آن‏ شکل‏ می‏ یابد، به‏ رسمیت‏ […]

ادامه مطلب

قانون اساسی سوئیس

قانون اساسی سوئیس     ‎‎پیشگفتار 1. تاریخچه کنفدراسیون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمی سال 1291 «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌ای سست بنیاد از جوامع روستایی و شهری بود. روابط بین ایالت‌های کنفدراسیون قدیم را نه قانون اساسی، که تعدادی از قراردادهای اتحاد تنظیم می‌نمود. ‎‎در 12 آوریل سال 1798، در پی اشغال قلمرو کنفدراسیون […]

ادامه مطلب

جايگاه دادستان در كشورهاي جهان و عرف بين الملل

جايگاه دادستان در كشورهاي جهان و عرف بين الملل دادستان، کارافزار تضمین حقوق بشر- دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وكیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وكیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌كند. در برخی […]

ادامه مطلب

قانون اساسي روسيه

دادگاه قانون اساسي روسيه   بخش1: سازمان دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه و مقررات مربوط به وضعيت قضات آن*   فصل اول: مقررات عمومي   ماده 1: دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه [1]   هيأت قضايي بررسي قانون اساسي [2] دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، هيأت قضايي قانون اساسي بوده و به صورت خودكار و […]

ادامه مطلب

قانون دیوان عدالت اداری

قانون ديوان عدالت اداري     فصل اول ـ تشكيلات ماده1 ـ در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان […]

ادامه مطلب