حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر

حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر چكيده: حقوق بشر دريك برداشت موسع ناظر به مجموعه اي از قواعد اصول، تمايلات وآرزوهاي جوامع انساني درحمايت وارتقاء حقوق اساسي انسان مي باشد واز اينرو منشا اصلي حقوق بشر، حقوق فطري مي باشد كه با توجه به جذابيت هاي ذاتي نهفته دراصولي چون – برابري- عدم تبعيض ، آزادي […]

ادامه مطلب

حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي

حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي نسبت ميان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از مباحث مهم حوزه علوم انساني در محافل علمي و سياسي خصوصاً در دهه‌هاي گذشته بوده است. در اين خصوص ديدگاه‌هاي متنوعي ابراز شده كه مي‌توان خلاصه آنها را به شرح زير برشمرد: 1- در ديدگاه اول كه عمدتاً از سوي كشورهاي غربي دنبال مي‌شود […]

ادامه مطلب

پیوند حقوق بشر و محیط زیست

پیوند حقوق بشر و محیط زیست؛ یک مسوولیت اجتماعی در عرصه بین الملل مسوولیت بین المللی مدنی در قبال خسارات زیست محیطی وسیله ای برای اجرای قواعد حقوق بین الملل محیط زیست مقدمه حقوق بین الملل قرار دادی محیط زیست به تدریج در حال ایجاد تعهدات رفتاری برای دولتها است كه بایستی در قبال افراد […]

ادامه مطلب

نگاهی مقایسه ای به جهان شمولی حقوق بشر در اسلام

نگاهی مقایسه ای به جهان شمولی حقوق بشر در اسلام نویسنده: محمد بروین چکیده اين مقاله سه موضوع اصلي را كه در اسناد بينالمللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار داده است و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد. موضوع‌هاي مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسي‌ها و ويژگيهاي […]

ادامه مطلب

دين و حقوق بشر

دين و حقوق بشر زماني كه جايزه ي صلح نوبل سال 2003 ميلادي به شيرين عبادي اختصاص يافت و او در اظهار نظري به اين مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در اين باره بالا گرفته است. هدف نوشته ي زير زدودن برخي ابهامها در بررسي گفتمانهاي مربوط به اين موضوع است. […]

ادامه مطلب

حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي

حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي نوشته شده توسط مدیر سایت  چكيده : يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است . اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته اند […]

ادامه مطلب

تاريخچه حقوق بشر در اسلام

تاريخچه حقوق بشر در اسلام نوشته شده توسط مدیر سایت هنگامي كه مفاهيم حقوق بشر را در بستر تعاليم اسلام مورد بررسي قرارد مي دهيم قبل از هر نوع پيشداوري بايد نكاتي را به عنوان پيش فرض در زمينه تبيين مباني و مفاهيم حقوقي مد نظر قرارداد زيرا كه بي توجهي و يا بي اطلاعي […]

ادامه مطلب

اسلام و حقوق بشر

اسلام و حقوق بشر نوشته شده توسط مدیر سایت اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد (1) از همان ابتداي شكل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و تفاوت‌هاي بنيادي فراواني را در ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ملل آشكار ساخت. اين […]

ادامه مطلب

مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی

مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی     مقدمه بخش اول: مبانی حقوق بشر و شهروندی فصل دوم: مبانی حقوق بشر و شهروندی در اسلام بخش دوم: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی با تأکید بر مرزشناسی میان آن دو فصل اول: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی فصل دوم: مرز میان حقوق بشر […]

ادامه مطلب

حقوق، آزادی و دولت الکترونیک

حقوق، آزادی و دولت الکترونیک   * علیرضا علیداد    * وکیل دادگستری *کارشناس ارشد حقوق خصوصی چکیده: آزادی واژه مقدسی میباشد که تمامی انسانها و بشریت در طلب آن بوده و برای بدست آوردن آن،همواره ممارست و تلاش میکرده‌اند.این واژه آنقدر مهم است که کم‌تر‌ کـشوری‌ را مـی‌توان یافت که چند اصل از قانون اساسی خود […]

ادامه مطلب