فروش زمین در شمال

کد۱-

یک قطعه زمین ۲۶۰ متری در مازندران شهر نوشهر فروخته می شود

امکانات ووِیژگی ها:

۱-فاصله تا مرکز شهر فقط ۷ کیلومتر

۲- متصل به جاده اصلی ۸ متری

۳- دارای سند مالکیت

۴-دسترسی کامل به امکانات آب،برق ،و…

۵-عدم وجود هیچ گونه معارض شخصی وحقوقی

۶-تاییدشده وقابل استعلام توسط مسئولین محلی

۷-فاصله با دریا فقط ۲ کیلومتر

۸-فاصله با جنگل فقط ۵ دقیقه

۹-عدم مشکل بافت محلی ودارای کاربری کاملا مسکونی

تماس:۰۹۱۱۹۹۰۸۰۱۰

………………………………………………………………………………………….