انسان ۸۵ هزار سال در عربستان سعودی

شواهد نشان می دهد که انسان مدرن حدود ۸۵ هزار سال پیش در عربستان سعودی سکونت داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید