تاییدشدن حرف بریتانیا

سازمان منع تسلیحات شیمیایی با انتشار بیانیه‌ای یافته‌های بریتانیا را درمورد نوع سم اعصابی که در مسموم کردن جاسوس سابق روسیه و دخترش استفاده شده بود، تایید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید