مجوز شکاربرای امریکایی ها

مدیرکل دفتر شکار ایران بخاطر رویکرد خصمانه و اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران تا اطلاع ثانوی مجوز شکار برای اتباع آمریکایی صادر نمی کند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد با توجه به رویکرد خصمانه و اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، تا اطلاع ثانوی صدور مجوز برای اتباع آمریکایی منتفی است.

او در ادامه افزود: در فاصله سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، ۲ هزار و ۱۶ مجوز شکار برای اتباع داخلی و ۵۷۵ مجوز شکار برای اتباع خارجی از تمامی کشورها از جمله آمر یکا صادر شده است اما در حال حاضر با توجه به رویکرد خصمانه و اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران تا اطلاع ثانوی، صدور مجوز برای اتباع آمریکایی منتفی است. سازمان حفاظت محیط زیست در صدور مجوز شکار برای اتباع داخلی و خارجی خود را ملزم به رعایت تمامی موارد قانونی می داند و پس از کسب تاییدات قانونی توسط اتباع داخلی و خارجی برای آن ها مجوز شکار صادر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید