چرا عصر امروز را عصرارتباطات وفناوری اطلاعات نام گذاری کرده اند؟ایا این نام گذاری مناسب است

چرا عصر امروز را عصرارتباطات وفناوری اطلاعات نام گذاری کرده اند؟ایا این نام گذاری مناسب است

تا سال های آغاز دهه نود میلادی، سخن گفتن از سلطه چند بنگاه بزرگ خبری بر رسانه های جهان (اعم از روزنامه ها، رادیوها و تلویزیون ها) امری عادی و واقعیتی غیرقابل انکار بود ؛ چرا که حجم عظیمی از تولید خبر و گزارش و تصاویر خبری جهان را تنها چند مؤسسه محدود، انجام می دادندوخبری از فناوری های نوبه این شکل نبود.

عصرامروز را عصرارتباطات وفناوری اطلاعات نام گذاری کرده اند وبه نظر این نام گذاری به دلایل فراوان صحیح می باشد.دنیای امروز شاهد ظهور بسیاری از تکنولوژی هاوفناوری های نو می باشیم که حتی در نیم قرن پیش وجود خارجی نداشته ویا در ۵۰ سال گذشته بسیار حالت ابتدایی داشته اند.زندگی امروز انسانها مملو از فناوریهاست.از گوشیهای همراه تا تلویزیون،ماهواره ،هوش مصنوعی و…

ارتباط در گذشته از طریق چهره به چهره و بدون واسطه انتقال پیدا می کرد ؛ اما امروزه ارتباطات از طریق وسایل ارتباطی (نظیر رادیو و تلویزیون و) صورت می گیرد، که پیام ها بدون تماس مستقیم میان پیام دهنده و پیام گیرنده منتقل می شود.

اهمیت وظیفه آموزشی وسایل ارتباط جمعی به حدی است که بعضی از جامعه شناسان برای رسانه ها (رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات و…) و نهادهای رسمی آموزشی (مدارس، دانشگاه ها و…) «نقش موازی» قائل اند.

زندگی امروز انسانها بدون فناوری ها در بسیاری از موارد بسیار سخت وناممکن است.در پزشکی ،حمل ونقل و…اگر فناوری ها را حذف کنیم جان بسیاری از انسانها به خطر می افتد وزمان زیادی نیز به هدر می رود.

مشکل اساسی در جهان امروز فناوری وحضور چشمگیر آنان در زندگی روزمره نیست بلکه مشکل  وچالش بزرگ فرهنگ وچگونگی استفاده از فناوریها وهمچنین همگام سازی با رشد تکنولوژی درجهان امروز است

 

 

دیدگاهتان را بنویسید