چرا باید از فحاشی بپرهیزیم

چرا باید از فحاشی بپرهیزیم

انسانها در برخی موارد تسلط کلامی  وکنترل بدنی را از دست می دهند وبه اصطلاح از کوره در می روند وبه فحاشی وناسزایی گویی روی می آورند البته فحاشی علل گوناگونی دارد اما چرا باید از فحاشی پرهیز کنیم.بددهانی آثاری  به دنبال خواهد داشت که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فحاشی باعث می شود که روابط انسانها باهم خراب شود

 نشان دهنده آن است که شما روی رفتار و هیجانات خود کنترلی ندارید. نشانه عدم خویشتنداری و ضعف شخصیتی. عدم بلوغ هیجانی.

  نشانه جهل، کم سوادی و نا فرهیختگی است. نشانه انحطاط فرهنگی در جامعه نیز میباشد.

موجب بروز خشونت میگردد. تنها شرایط را بحرانی تر میسازد.

موجب آزار روحی دیگران میشود. بی اعتنایی و بی توجهی به حقوق دیگران محسوب میگردد.
سبب فساد و به ابتذال کشیده شدن زبان رسمی کشور میگردد. به گونه ای که واژه های اصیل، رسا و گوش نواز به فراموشی سپرده شده و واژه های رکیک، عامیانه و دشنامها جای آنها را پر میکنند.
نمی توان با آن بطور مطلوب ارتباط برقرار کرد. مفهوم و مقصود را آنطور که باید نمیتواند منتقل سازد.
دشنام ها اثر بخشی خود را از دست میدهند. بنابراین کاربرد آنها متداول شده و از قبح شان کاسته میشود.

 دشنام ها بحثها را به مشاجره تبدیل میسازند.

 

دیدگاهتان را بنویسید