پادشاهي گشتاسپ و ظهور زرتشت

پادشاهي گشتاسپ و ظهور زرتشت ای فرزند، دانای طوس چنین گفته است که یک شب دقیقی شاعر به خواب او آمد. می گوید: نمی دانم از کجا آمد ولی جامی می داشت همچون گلاب. بر آن جام نگاه می کرد و داستان ها می گفت از گذشته و آینده، از پیروزی محمود و گذشتگان خوشبخت […]

ادامه مطلب

شيرين‌ در خسرو و شيرين‌ نظامي‌

شيرين‌ در خسرو و شيرين‌ نظامي‌       چكيده‌ : شخصيت‌ شيرين‌ در منظومه  خسرو و شيرين‌  نظامي‌ محور اين‌ داستان‌ محسوب‌ است‌، اما به‌ طور كلي‌ هاله‌اي‌ از ابهام‌ اين‌ شخصيت‌ را فرا گرفته‌ است‌ و وي‌ شخصيت‌ واحدي‌ ندارد. اين‌ مقاله‌ با بررسي‌ الگو و پيش‌نمونه‌ شخصيت‌ شيرين‌، بر آن‌ است‌ كه‌ كليت‌ […]

ادامه مطلب

مدرس

شهادت آيت‌الله مدرس و روز مجلس شهيد‌ آيت‌الله سيدحسن مدرس در سال 1387 قمري به دنيا آمد. او تحصيل خود را در علوم ديني در اصفهان، سامرا و نجف در محضر بزرگاني چون آيت‌الله ميرازي شيرازي، صاحب فتواي تحريم تنباكو و … تا درجه اجتهاد ادامه داد؛ آنگاه به اصفهان مراجعت كرده و مشغول تدريس […]

ادامه مطلب

شكور بلخي

شكور بلخي :          بو شكور بلخي شاعر بزرگ اوايل قرن چهارم هجري است كه در فاصله ي بيان عهد رودكي و فروسي زندگي مي كرده و در دربار سامانيان به سرمي برده است . افكار حكمي و اجتماعي خود را در منظومه ي آخرين نامه درج  نموده كه ابيات پراكنده اي از آن […]

ادامه مطلب

سبك خراساني

سبك خراساني           شروع مرثيه سرايي    تا آنجا كه اطلاع داريم شع فارسي نخست در قالب قصيده به منظور مديحه سرايي آغازشد و محمد بن وصيف سيستاني در قصيده اي يعقوب ليث را بستود .از همين دوران مرثيه سرايي نيزدر شعر فارسي راه يافت و شاعران در رثاء دوستان خويش و اميران و […]

ادامه مطلب

زيگورات

زيگورات چيست؟ زيگورات معماري مذهبي ويژه شهرهاي عمده بين النهرين(عراق كنوني) و ايران بوده است كه بصورت برج مطبق هرمي شكل بنا ميشد. ساخت زيگوراتها از 4200 تا 2500 سال پيش متداول بوده است. زيگورات بناي خشتي تو پر فاقد فضاهاي داخلي است كه سطح خارجي آن داراي پوششي از آجر است. ابعاد قاعده زيگوراتهامربع […]

ادامه مطلب

روانشناسي رنگ در اشعار سهراب سپهري

قاسم زاده، سيدعلي: «روانشناسي رنگ در اشعار سهراب سپهري»، فصلنامة پژوهشهاي ادبي، سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، 1382، ص 145- 156.  روانشناسي رنگ در اشعار سهراب سپهري    سيد علي قاسم‌‌زاده* دكتر ناصر نيكوبخت استاديار دانشگاه تربيت مدرس درمقالة «روانشناسي رنگ در اشعار سهراب سپهري» نويسنده مي خواهد از راه توجه به […]

ادامه مطلب

رابطه دين وهنر نمايش

رابطه دين وهنر نمايش دين، هنر نمايش و شبيه در طول دوره هاى مختلف تاريخى زندگى بشر با هم ارتباط نزديكى داشته اند. ارتباطى كه گاه (در آيين هاى اساطيرى چون آيين قربانى، طلب باران و …) و گاه رابطه اى صورى بوده است. در انديشه اساطيرى، انسان با آيين زمان خطى را مى شكست […]

ادامه مطلب

خدمات اميرمومنان در ابعاد مختلف

خدمات اميرمومنان در ابعاد مختلف ” يك نويسنده آلماني به نام” رودلف ژايگر” فهرستي در كتاب “خداوند علم و شمشير …. از خدمات مختلف حضرت امير(ع ) را در ابعاد مختلف علمي اقتصادي اجتماعي ارائه كرده است كه بسيار شگفت انگيز و جالب است   :دربخش اجتماعی ـ تاسيس آسياب آبي ـ تاسيس چارپاخانه بين […]

ادامه مطلب

سيمرغ

سيمرغ فرهنگها آمده است، به ضّم ثالث عنقا را گويند و آن پرنده اي بوده است که زال پدر رستم را پرورده و بزرگ کرده، و بعضي گويند نام حکيمي است که زال در خدمت او کسب کمال کرد (برهان – آنندراج- برهان جامع)  در ذيل کلمه «سيرنگ» آمده است: به معني سيمرغ زيرا که […]

ادامه مطلب