اضطراب در نوجوانان

اضطراب در نوجوانان اضطراب در نوجوانانی علل فراوانی دارد.این اضطراب  میتواند از خانواده،دوستان ،محیط کار،آب وهوا،غذا،بیماری،مدرسه و… ناشی شود.اضطراب وافسردگی در کشور ما رایج می باشد.سختی زندگی ومشکلات مالی یکی از علل شایع شدن اضطراب در کشور ماست. نوجوانان کشش زیادی جهت برقراری ارتباط با دوستان وهمسالان خود دارند. والدين بايد نياز طبيعي مورد توجه […]

ادامه مطلب

چگونه باید درمحیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم

چگونه باید درمحیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم از قدیم الایام تا کنون مدرسه به مانند خانه یکی از ستون های اصلی تعلیم وتربیت می باشد ومدرسه از روزگاری که به آن مکتب خانه به آن اطلاق می شد تا به امروز جایگاه مهمی در تحولات […]

ادامه مطلب

نیکی به پدر ومادر

نیکی به پدر ومادر بارها در قرآن، احترام به پدر و مادر توصیه شده است، آن هم در کنار دعوت به توحید. در احادیث نیز احسان به والدین بسیار سفارش شده و از آزردن آنان نکوهش، به عمل آمده است، چنان که آمده است: نگاه رحمت به والدین، پاداش حج مقبود دارد. رضایت آن دو، […]

ادامه مطلب

نقش اولیا ومدرسه ومعلم وارتباط آنها با هم

نقش اولیا ومدرسه ومعلم وارتباط آنها با هم نویسنده:علی متاجی مقدمه مدرسه کانونی ومکانی جهت آموزش وپرورش نسل یک جامعه است وتضمین کننده بقا ورشد وتعالی رساندن یک سیستم اجتماعی ،سیاسی ،علمی وفرهنگی هر کشوری محسوب می شود وخانواده ابتدایی ترین ومهمترین رکن سازنده یک جامعه به شمار می آید.لذا تصور وجود ارتباط تنگاتنگ بین […]

ادامه مطلب